Блог

TouchNews

Блог

ТouchTeam

Блог

TouchGDPR

Блог

TouchTips

Новини

Личните данни по време на пандемия

Внезапно светът изпадна в застой. Това, което малцина очакваха да се случат в тези модерни времена на непрекъснато глобално пътуване и взаимосвързаност, се случи. COVID-19 накара правителствата да затворят националните

Правото да бъдеш забравен

Правото на изтриване/ право “да бъдеш забравен” Регламент (ЕС) 2016/679 въвежда редица изменения при обработването и защитата на личните данни. Една от съществените промени по отношение на правата на

Защо защитата на личните данни е важна

Защо защитата на личните данни е важна Защитата на личните данни и зачитането на правото на личен живот са важни основни права. Зачитането на личното

GDPR

Личните данни по време на пандемия

Внезапно светът изпадна в застой. Това, което малцина очакваха да се случат в тези модерни времена на непрекъснато глобално пътуване и взаимосвързаност, се случи. COVID-19 накара правителствата да затворят националните

Правото да бъдеш забравен

Правото на изтриване/ право “да бъдеш забравен” Регламент (ЕС) 2016/679 въвежда редица изменения при обработването и защитата на личните данни. Една от съществените промени по отношение на правата на

Защо защитата на личните данни е важна

Защо защитата на личните данни е важна Защитата на личните данни и зачитането на правото на личен живот са важни основни права. Зачитането на личното

С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  ул. Михаил Тенев 12, етаж 6,
  офис 23, 1784, гр. София

  ул. Дружба 24, офис 4
  9000 гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ