ИТ одит и оценка на ИТ риск

През последните няколко години търсенето на услуги, свързани с одит на информационни системи, нараства.

ИТ Одит

Одитът на информационните ресурси и тяхното управление в организацията се извършва от одитен екип на Тъчпойнт, който прави анализ и оценка на информационната система в компанията. Одитът се планира и провежда така, че да проследи наличието на:

 • ИТ стратегия – процедури за управление и контрол на ИТ ресурсите;
 • адекватност на ИТ ресурсите спрямо нуждите на организацията;
 • ресурсна обезпеченост в организацията помежду си;
 • правила и процедури за непрекъсваемост на работния процес;
 • правила и процедури за избор на доставчици.
used-touch-point-depositphotos_77582932_xl.webp
used-touch-point-depositphotos_77582932_xl.webp
Оценка на ИТ риска

Цели да установи потенциалните заплахи за ИТ инфраструктурата в организацията. Идентифицират се рисковете и се прави анализ относно тяхното въздействие върху работата на организацията. 

Превантивни мерки

На база на тази оценка на риска се изготвят превантивни или коригиращи мерки – подсилване на сървърната сигурност, подсилване на мрежовата сигурност, подобряване на програмния код и начина на неговото съхранение, обучение на служителите и други.

Политики и процедури

Извършваме анализ и при необходимост изготвяме политики и процедури за ИТ сигурност, които да бъдат следвани с цел намаляване на ИТ заплахите и противодействие на рисковете.

Ползи за организацията от ИТ одита

Благодарение на извършения ИТ одит вие:

 • ще познавате по-добре моментното състояние на вашата ИТ инфраструктура;

 • ще визуализирате какво трябва да стане състоянието на тази инфраструктура;
 • ще разполагате с ясно описани правила, процедури и мерки, които да ви отведат там, където искате да бъдете в ИТ отношение;
 • ще сте една идея по-близо до съответствието с добрите практики и законодателните изисквания.
С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  ул. Михаил Тенев 12, етаж 6,
  офис 23, 1784, гр. София

  ул. Дружба 24, офис 4
  9000 гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ