Touchpoint Logo dark grey

ИТ одит и оценка на ИТ риск

През последните няколко години търсенето на услуги, свързани с одит на информационни системи, нараства.

ИТ Одит

Одитът на информационните ресурси и тяхното управление в организацията се извършва от одитен екип на Тъчпойнт, който прави анализ и оценка на информационната система в компанията. Одитът се планира и провежда така, че да проследи наличието на:

 • ИТ стратегия – процедури за управление и контрол на ИТ ресурсите;
 • адекватност на ИТ ресурсите спрямо нуждите на организацията;
 • ресурсна обезпеченост в организацията помежду си;
 • правила и процедури за непрекъсваемост на работния процес;
 • правила и процедури за избор на доставчици.
used-touch-point-depositphotos_77582932_xl.webp
used-touch-point-depositphotos_77582932_xl.webp
Оценка на ИТ риска

Цели да установи потенциалните заплахи за ИТ инфраструктурата в организацията. Идентифицират се рисковете и се прави анализ относно тяхното въздействие върху работата на организацията. 

Превантивни мерки

На база на тази оценка на риска се изготвят превантивни или коригиращи мерки – подсилване на сървърната сигурност, подсилване на мрежовата сигурност, подобряване на програмния код и начина на неговото съхранение, обучение на служителите и други.

Политики и процедури

Извършваме анализ и при необходимост изготвяме политики и процедури за ИТ сигурност, които да бъдат следвани с цел намаляване на ИТ заплахите и противодействие на рисковете.

Ползи за организацията от ИТ одита

Благодарение на извършения ИТ одит вие:

 • ще познавате по-добре моментното състояние на вашата ИТ инфраструктура;

 • ще визуализирате какво трябва да стане състоянието на тази инфраструктура;
 • ще разполагате с ясно описани правила, процедури и мерки, които да ви отведат там, където искате да бъдете в ИТ отношение;
 • ще сте една идея по-близо до съответствието с добрите практики и законодателните изисквания.
С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ