Touchpoint Logo dark grey

28 януари - Ден на защита на личните данни

28 януари е Ден за защита на личните данни, възникнал като „европейски“, тъй като идеята за отбелязването му е инициирана от Съвета на Европа. Понастоящем той се чества не само в държавите-членки на ЕС, но и в много държави извън Европа. Отбелязването му е възможност за диалог и сътрудничество между всички органи за защита на личните данни, правителствата, бизнеса, академичните среди, неправителствените организации и субектите на данни.

Датата е избрана неслучайно – на 28 януари 1981 г. европейските държави, които споделят формулираните от Съвета на Европа основни принципи за защита на човешките права, получават възможност да се присъединят към Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. Тя е първият правно обвързващ международен акт, приет в областта на защитата на личните данни.

Денят, наречен още Privacy Day или Data Privacy Day, се отбелязва за първи път през 2007 г. Основната цел на това честване е повишаване на информираността и насърчаване на инициативите и добрите практики за разбиране правата, правилата, рисковете и гаранциите, свързани с обработването и защитата на личните данни.

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!

С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ