GDPR КОНСУЛТАЦИИ

Ние имаме експертни познания, разбираме предизвикателствата, които поставя GDPR, и предлагаме адекватни решения за привеждане към съответствие.

Защо защитата на личните данни е важна?

Днес GDPR поставя проблеми за разрешаване, породени от влиянието на технологиите, и поставя изискване тези проблеми да бъдат разрешени точно чрез използването на технологии. Останалото би било нелогично и стъпка назад от технологичния прогрес, който наблюдаваме.

GDPR дава насоки и очертава една технологична рамка, в която организациите трябва да се вместят.

Труден избор за всяка от тях обаче ще бъде за това кога, къде и какво да инвестират, за да осигурят максимална защита на обработваните от тях лични данни.

gdpr-2.webp
gdpr-2.webp

И докато някои имат мащаб и собствен ресурс за внедряване на технологии и закупуване на софтуер, повечето компании не разполагат с назначени служители – експерти, които да консултират и да оптимизират технологиите за собствена сметка.

В този момент на помощ идват професионалните консултанти, доставчици на софтуер, компании за ИТ услуги.

Ние от Тъчпойнт можем да предложим точно това – GDPR решения и консултации по пътя към пълно съответствие с регламента. 

КОНСУЛТАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

- установяване на мащаба на обработваните от вас данни, какъв е техният вид;
- очертаване на рамка как е организирано обработването;
- посочване на отклоненията от нововъведените изисквания за обработване.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- изготвяне на форми за съгласие, за поверителност, политики за предоставяне на информация на субектите на данни и др.;
- запознаване с документацията, която неминуемо трябва да съпровожда обработването.

ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОТВЕТСТВИЕ

- оценка на риска, анализ на информационната инфраструктура и консултации за нейното подобряване от гледна точка на защита, сигурност;
- привеждане на съответствие към GDPR на уеб сайтове и онлайн магазини.

Нашите услуги

Защо да ни се доверите?

 • Ние от Тъчпойнт познаваме регулацията, управляваме ИТ процеси, развиваме бизнес проекти;
 • Следим всички нови регулации в областта на информационната сигурност, киберсигурност, защита на личните данни, методите и мерките за тяхното прилагане и предлагаме на клиентите си най-доброто и най-актуалното за момента;
 • Притежаваме необходимите знания и компетенции, разбираме предизвикателствата, които поставя GDPR;

 • Можем да предложим професионални и обстойни решения за адаптиране на бизнес процесите към изискванията на GDPR.
С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ