Touchpoint Logo dark grey

GDPR КОНСУЛТАЦИИ

Ние имаме експертни познания, разбираме предизвикателствата, които поставя GDPR, и предлагаме адекватни решения за привеждане към съответствие.

Защо защитата на личните данни е важна?

Днес GDPR поставя проблеми за разрешаване, породени от влиянието на технологиите, и поставя изискване тези проблеми да бъдат разрешени точно чрез използването на технологии. Останалото би било нелогично и стъпка назад от технологичния прогрес, който наблюдаваме.

GDPR дава насоки и очертава една технологична рамка, в която организациите трябва да се вместят.

Труден избор за всяка от тях обаче ще бъде за това кога, къде и какво да инвестират, за да осигурят максимална защита на обработваните от тях лични данни.

gdpr-2.webp
gdpr-2.webp

И докато някои имат мащаб и собствен ресурс за внедряване на технологии и закупуване на софтуер, повечето компании не разполагат с назначени служители – експерти, които да консултират и да оптимизират технологиите за собствена сметка.

В този момент на помощ идват професионалните консултанти, доставчици на софтуер, компании за ИТ услуги.

Ние от Тъчпойнт можем да предложим точно това – GDPR решения и консултации по пътя към пълно съответствие с регламента. 

КОНСУЛТАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

- установяване на мащаба на обработваните от вас данни, какъв е техният вид;
- очертаване на рамка как е организирано обработването;
- посочване на отклоненията от нововъведените изисквания за обработване.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- изготвяне на форми за съгласие, за поверителност, политики за предоставяне на информация на субектите на данни и др.;
- запознаване с документацията, която неминуемо трябва да съпровожда обработването.

ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОТВЕТСТВИЕ

- оценка на риска, анализ на информационната инфраструктура и консултации за нейното подобряване от гледна точка на защита, сигурност;
- привеждане на съответствие към GDPR на уеб сайтове и онлайн магазини.

kibersigurnost 1
Нашите услуги

Защо да ни се доверите?

 • Ние от Тъчпойнт познаваме регулацията, управляваме ИТ процеси, развиваме бизнес проекти;
 • Следим всички нови регулации в областта на информационната сигурност, киберсигурност, защита на личните данни, методите и мерките за тяхното прилагане и предлагаме на клиентите си най-доброто и най-актуалното за момента;
 • Притежаваме необходимите знания и компетенции, разбираме предизвикателствата, които поставя GDPR;

 • Можем да предложим професионални и обстойни решения за адаптиране на бизнес процесите към изискванията на GDPR.
С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Дружба 24, офис 4
  9000 гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ