Touchpoint Logo dark grey

Киберсигурност

TouchPoint защитава вашите компютърни системи и мрежи, в това число и информацията, съхранявана на тях от неправомерен достъп, използване, разкриване, увреждане, промяна, преглед, запис или разрушаване.

Ние в TouchPoint използваме различни механизми на защита на ниво мрежа, на ниво хост, приложение или на ниво данни.

Специалистите ни разполагат с дългогодишен опит в областта на защитата на компютърни системи и мрежи.

Липсата на киберзащита може да доведе до сериозни отрицателни последици не само във финансов план. Интересите на компаниите, на клиентите им, на физическите лица, работещи за тях, зависят от нивото на защита на ИТ системите повече от всякога. 

Днес, когато всеки говори за защита на личните данни или липсата на такава, доброто ниво на информационна и киберсигурност е повече от необходима. Въпреки опитите на законодателя да прокара правна уредба за киберсигурността в България, реална и работеща политика в това отношение все още няма.

Добрите ИТ специалисти обаче работят за компании като Тъчпойнт и съдействат на своите клиенти да подобряват ежедневно нивото на ИТ сигурност и защита, провеждат тестове за устойчивост срещу хакерски атаки и осигуряват обучения на персонала с цел по-добра протекция.

Защита на поверителна информация и лични данни

Обърнете се към нас в случай, че имате нужда от консултация на тема киберсигурност, в случай, че искате да тествате своята система за уязвимости към хакерски атаки, както и ако желаете да проверите доколко надежден е вашият корпоративен уебсайт.

Киберсигурността се основава на ефективно изграждане и поддръжка на активни и превантивни мерки. В случаите, в които ИТ системите не са проектирани и реализирани в съответствие с изискванията сигурност, добавянето на кръпки за сигурност или защитни стени са само частични и временни мерки. Ако се нуждаете от изграждане на нова ИТ инфраструктура, може да се обърнете към нас, за да проектираме или изградим една надеждна, работеща ИТ система с максимално ниво на киберсигурност.

kibersigurnost-2.webp
kibersigurnost-2.webp

Мрежова и информационна киберзащита

Доколкото създаването на устойчива мрежова и информационна сигурност е един от основните стълбове на киберсигурността, основна цел и дейност на Тъчпойнт е именно осигуряването на надеждна ИТ система за своите клиенти, независимо от техния юридически статус – компании, държавни институции и др.

Съветваме клиентите си, особено тези в държавния сектор или онези, обработващи голям обем от лични данни, своевременно да актуализират своята ИТ инфраструктура, да модернизират процесите, технологиите и системите, като ги правят адекватни на съвременните изисквания за киберсигурност.

Създаването на сигурно и безопасно кибер пространство в България е въпрос на морална отговорност на ИТ компаниите в страната и Тъчпойнт заявява своята категорична позиция, ангажираност и отговорно отношение към този проблем.

ИТ одит

За да проследим доколко устойчиви са вашите ИТ системи на атаки или човешка грешка, ще извършим ИТ одит на вашите мрежи и системи. Правим проверка на настройките и мерките за сигурност; доколко и как са приложими различните мерки към вашата дейност и начин на работа.

Превенция

В Тъчпойнт използваме най-новите технологии и мерки за защита с цел предотвратяване на кибератаки. Ние се стремим към защита на най-високо ниво, независимо от уязвимостите в компанията. Разработваме политики, механизми за защита, споделяме ноу хау и продължаваме да учим.

Стратегия

Киберсигурността е комплекс от решения, затова в TouchPoint изготвяме пакет от защитни механизми, които успешно да защитят вашата ИТ инфраструктура и данни от кибер атаки. Една цялостна стратегия, която да се внедри в цялата организация и да се използват най-добрите практики за превенция и възстановяване след кризи.

Нашите услуги

За повишаване нивото на киберсигурност ние предлагаме:

 • проверка за наличие на злонамерен код и/или софтуер;
 • извършване на Penetration test/ пенетрейшън тестове;
 • притежаваме необходимите знания и компетенции, разбираме предизвикателствата, които поставя GDPR;

 • пълен одит на Вашата ИТ система.
С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ