Touchpoint Logo dark grey

Защо защитата на личните данни е важна

Защитата на личните данни и зачитането на правото на личен живот са важни основни права. Зачитането на личното пространство и ненамесата в личния живот са проблеми, с които днешното общество все по-често ще се сблъсква. В ерата на социалните медии поверителността има значение повече от всякога, защото нарушаването й крие риск, който в много случаи не предполагаме.

Ето някои основания, които налагат внимателното споделяне на лични данни и предпазливост при предоставянето на съгласие за тяхната обработка:

1. Личните данни са средство за упражняване на власт.

Колкото повече някой знае за нас, толкова повече власт той има над нас. Личните данни се използват за вземане на много важни решения в живота ни. Личните данни могат да се използват, за да повлияят на нашата репутация; да въздействат върху нашите решения и да оформят нашето поведение. Личните данни са инструмент за упражняване на контрол над всеки от нас. Попаднали в грешни ръце, личните данни могат да се използват, за да ни причинят голяма вреда.

2. Управление на репутацията

Поверителността и защитата на личните данни дават възможност на хората да управляват своята репутация. Как ни оценяват другите, влияе върху нашите възможности, приятелствата ни и цялостното благополучие. Въпреки че не можем да имаме пълен контрол над репутацията си, трябва да имаме известна способност да защитим репутацията си от неправомерно увреждане. Това, че някой знае твърде много подробности за личния ви живот, не означава на всяка цена, че той има по-вярна преценка за вас самите. Хората преценяват лошо, преценяват бързо, преценяват извън контекста, преценяват без да чуват цялата история и са склонни да съдят лесно, да обвиняват, да „не харесват“. Поверителността ще Ви помогне да се защитите от неправилните преценки.

3. Поддържане на подходящи социални граници

Нарушаването социалните граници може да създаде неудобни ситуации и да навреди на взаимоотношенията ни с хората. Всеки има нужда от защита в социално отношение, от място, на което да се чувства спокоен, че не е изложен на показ. В социален план поверителността е полезна за намаляване на социалните търкания, които срещаме в живота.

4. Доверие

В отношенията, независимо дали са лични, професионални, правителствени или търговски, ние зависим от доверието на другата страна. Нарушаването на поверителността е нарушение на това доверие. В професионални отношения например взаимоотношенията ни с лекари и адвокати това доверие е ключово за поддържането на откровеност във връзката. По същия начин се доверяваме на други хора, с които общуваме, както и на компаниите, с които правим бизнес. Нарушаването на доверието в една връзка (бизнес, социална или политическа) води до недоверие на по-високо ниво и в различни посоки, в различни сфери.

5. Контрол върху личния живот

В днешно време личните данни засягат почти всичко, което ни заобикаля, включително какви съобщения и съдържание виждаме в Интернет. Без да знаем какви данни се използват, как се използват, без възможността да ги коригираме и променяме, ние сме практически безпомощни в днешния свят. Един от отличителните белези на свободата е да имаме автономия и контрол върху живота си, а не можем да имаме това, ако толкова важни решения за нас се взимат тайно, без нашето съзнание или участие.

6. Възможност за промяна и втори шанс

Хората се променят, те израстват през целия си живот. В това отношение е много важно да имаш втори шанс, да можеш да поправиш грешката си, да можеш да преоткриеш себе си. Поверителността подхранва тази способност. Тя позволява на хората да растат и да зреят, без да бъдат закотвени заради миналото. Точно затова е толкова важно правото на изтриване, правото „да бъдеш забравен“ като основно право на субектите на лични данни.

 

Като че ли на заден план в сравнение с опасността от болестта остава мисълта за поверителността и защитата на данни.

Във връзка с това обаче възникват въпроси от различно естество.

Правото на изтриване (или „право да бъдеш забравен) е право, свързано със защитата на личните данни и по-конкретно с отношенията с администратори на лични данни (хора или компании, които събират, записват, употребяват, обработват, разкриват и други действия с лични данни). Идеята се практикува в Европейския съюз и Аржентина. Проблемът възниква от желанията на индивиди „да определят развитието на живота си по автономен начин без да бъдат заклеймявани в резултат от определени действия, извършени в миналото“.

С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ