Нова политика за потвърждаване на самоличност от Google

Google обединява всички програми за потвърждаване на самоличността на рекламодателите, която ще улеснява работа им при рекламиране. Известията за това ще бъдат изпращани както в профила, така и по имейл.  За да бъдат изпълнени изискванията за потвърждение на самоличността ще са необходими 30 дни и няколко стъпки. Те ще включват потвърждение на самоличността, бизнес услугите или и двете. В следващите редове ще представим повече подробности:


Добавя се нова секция “Всичко за бизнеса Ви”. 

С няколко основни въпроси при потвърждаване на рекламодател, Google ще може да идентифицира дали рекламодателя е пряк или косвен доставчик на продуктите или услугите, рекламирани в Google Ads.  Всеки рекламодател ще разполага с 30 дни, за да изпрати отговорите си! Ако не го направи профилите им ще бъдат поставени на пауза Също така може да се наложи допълнително потвърждаване на бизнес дейностите, самоличността или и двете. За това ще се разполага с допълнителен период от 30 дни. 


Потвърждението на бизнес активности.

За улеснение на рекламодателите изискванията за програмата за потвърждение са напълно еднакви. Благодарение на това, в случай че някой рекламодател не е спазил или изпълнил някое от предоставените изисквания, това няма да води до спирането на профила му, както беше досега. Така профилът ще бъде поставен на пауза, тоест ще остане активен, но рекламите няма да могат да се показват на аудиторията, докато не премине изискванията. 


Важно е да се отбележи, че тази пауза ще продължи в края на 30-ия ден само ако рекламодателите не са спазили изискванията. За да могат отново да се показват рекламите, рекламодателите трябва да направят потвърждението на профила си успешно, като се съобразяват с условията. 

 

Комбиниране на потвърждаването на самоличността на рекламодателя и бизнес дейностите.


Въвеждат се и допълнителни критерии за защита на потребителите и има няколко случая, в които профила може да бъде поставен на пауза незабавно. От Google може да поиска рекламодателите да преминат допълнително потвърждаване. Когато това се случи, може да се отрази върху ефективността на кампаниите (при рекламиране на определи ограничени от Google заявки). Допълнителното потвърждаване тогава ще помогне за подобряване на ефективността на кампаниите. 

Критерии за незабавно поставяне на профила на пауза:

 • При подозрение за нарушаването на Google Ads правилата 
 • При подозрение за физически или финансови вреди на потребителите 
 • При подозрение за опит да се заобиколи процеса за потвърждаване
 • Неясно определяне на самоличността или рекламното поведениеПрозрачност и разкриване на информация


Ще се изискват потвърждения както при потвърждаването на самоличността, така и на бизнес активностите. Рекламодателите ще е необходимо да изпратят юридически регистрирано име на бизнеса или собственото си име. В допълнение към това ще е небходимо да се предоставят и документите за потвърждение на програмата. По този начин Google ще показва,както името, така и местоположението на рекламодателя, като дава информация за рекламата.  Тъй като Google се стреми за постигане на прозрачност ще направи информацията в за профилите Ви в Google Ads и рекламните кампании обществено достъпни.


Подобрения, свързани с практическата работа на потребителите 


Рекламодателите освен да стартират потвържденията си, ще могат и да следят напредъка си. Всичко това ще е съпроводено с нов интерфейс в раздела за настройки за “ Таксуване и плащания” в Google Ads. Получаването му ще става посредством подкани и известия в продукта. Новите промени няма да засегнат обхвата или изискванията на други програми за потвърждаване. Важно да се отбележи отново, че Google ще започнат да ги въвеждат от 31 март 2022 г. и постепенно ще бъде увеличаван обхвата им. 


Източник: https://support.google.com/

Google
С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ