Touchpoint Logo dark grey

Актуализирана е бланката за уведомление на КЗЛД за определено длъжностно лице по защита на данните

В сайта си Комисията за защита на личните данни е публикувала нова бланка за уведомление относно определено от администраторите длъжностно лице по защита на данните. 

Бланката е променена поради настъпили нормативни промени в националната правна рамка за защита на данните.
КЗЛД подчертава, че тази актуализация на формуляра не е предпоставка за повторно подаване на уведомление съобразно новата бланка. Такова задължение възниква само ако са настъпили промени в обстоятелствата, които са били вече заявени пред КЗЛД.
 
Напомняме, че няма фиксиран срок за подаване на първоначално Уведомление за определяне на Длъжностно лице по защита на данните.

Актуализираната бланка може да изтеглите тук.

В случай, че спадате към администраторите, за които съществува задължение за определяне на длъжностно лице по защита на данните, можете да се объренете към нас. Според законодотелството не е необходимо това лице да е назаначено на трудов договор във Вашата компания или ръководената от Вас институция. Възможно е сключване на граждански договори или договор за услуга с външна фирма.

С какво да Ви помогнем?

споделете вашата идея и ние ще се свържем с вас

  Открий ни в София!във Варна!в Лондон!

  бул. Черни връх 57, Energy Tower,
  етаж 7, 1407, гр. София

  ул. Прилеп 173, Бизнес център BeeGarden,
  офис 20, 9000, гр. Варна

  Flat 12, Woodland court, 12 Penn hill avenue, Poole, BH14 9LZ