ТЪРСИМ

ТЪРСИМ

ИТ СПЕЦИАЛИСТ

Осигуряване на ИТ съпорт, компютърна поддръжка на място при клиенти и дистанционно чрез софтуер за отдалечен достъп
Инсталация , преинсталация на компютърни системи, настройка на софтуер, съдействие при изграждане на мрежи, конфигурации, диагностика на хардуерни и софтуерни проблеми, консултации.

СПЕЦИАЛИСТ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Инсталиране, конфигуриране, преместване, подмяна и отстраняване на неизправности на: мрежово оборудване, ПОС, компютърни работни места, принтери, скенери, видеоконферентни станции и други периферни устройства;