ULOGISTICS

ULOGISTICS

Използвани програмини езици: phpjava, html, css
Използван CMS: Joomla
Графична обработка: PhotoShop

Клиент
ULogistics
Срок за изпълнение: 3 седмици

Дата

14 Август 2018

Тагове

Уеб дизайн и страници