STENATA.COM

STENATA.COM

Използвани програмини езици: php, java, html, css
Използван CMS: PrestaShop
Графична обработка: PhotoShop

Клиент
Stenata.com
Срок за изпълнение: 1 месец

Дата

14 Август 2018

Тагове

Уеб дизайн и страници