SYSTEM MANAGED FLEET

SYSTEM MANAGED FLEET

Корпоративна идентичност и интернет страници
 
Използвани програмини езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop
 
Клиент
SYSTEM MANAGED FLEET
Срок за изпълнение: 3 седмици
 

Дата

15 Август 2018

Тагове

Уеб дизайн и страници