ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Използвани програмини езици: php, java, html, css
Използван фреймуърк: PHP
Графична обработка: PhotoShop

Клиент
Пристанище Варна
Срок за изпълнение: 1 месец

Дата

14 Август 2018

Тагове

Уеб дизайн и страници