ПП НОРМАЛНА ДЪРЖАВА

ПП НОРМАЛНА ДЪРЖАВА

Използвани програмини езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop

Клиент
ПП Нормална държава
Срок за изпълнение: 2 седмици

Дата

14 Август 2018

Тагове

Уеб дизайн и страници