ЙОСПЕД

ЙОСПЕД

Използвани програмни езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop, Illustrator

Клиент: Йоспед
Срок за изпълнение: 2 седмици

Дата

10 Април 2020

Тагове

Уеб дизайн и страници