MAGMAPACK

MAGMAPACK

Използвани програмни езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop, Illustrator

Клиент: Magmapack
Срок за изпълнение: 8 седмици

Дата

27 Февруари 2020

Тагове

Уеб дизайн и страници