КОПЧЕВ И СИНОВЕ

КОПЧЕВ И СИНОВЕ

Използвани програмни езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop, Illustrator

Клиент: Копчев и синове
Срок за изпълнение: 4 седмици

Дата

27 Февруари 2020

Тагове

Уеб дизайн и страници