ROHNSON

ROHNSON

Използвани програмни езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop, Illustrator

Клиент: Rohnson
Срок за изпълнение: 3 седмици

Дата

22 Ноември 2019

Тагове

Уеб дизайн и страници