ВЕТРОХОДЕН КЛУБ „СИНЕВА“

ВЕТРОХОДЕН КЛУБ „СИНЕВА“

Използвани програмини езици: php, java, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop

Клиент
Ветроходен клуб „Синева“
Срок за изпълнение: 2 седмици

Дата

01 Ноември 2019

Тагове

Уеб дизайн и страници