КОАЛИЦИЯ СЕРДИКА

КОАЛИЦИЯ СЕРДИКА

Използвани програмини езици: phpjava, html, css
Използван CMS: WordPress
Графична обработка: PhotoShop

Клиент
Коалиция Сердика
Срок за изпълнение: 1 седмица

Дата

14 Август 2018

Тагове

Уеб дизайн и страници