THE PERFECT MUMS

THE PERFECT MUMS

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ НА THE PERFECT MUMS
Корпоративна идентичност и графичен дизайн

Клиент: THE PERFECT MUMS
Проект: Лого дизайн
Използван софтуер: Illustrator

Perfect mums Logo color 72
Лого Дизайн

Дата

04 Април 2019

Тагове

Корпоративна индентичност и графичен дизайн