НОВИНИ

Image

Стартира работа по разработването на платформа Sofia Smart City Marketplace

Image

Клъстер София град на знанието подписа договор с фирма ТЪЧПОЙНТ за създаване на онлайн платформа - Sofia Smart City Marketplace. Платформата представлява компонент от изпълнявания от клъстера Проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 - Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието.