НОВИНИ

Image

Преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Image

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-9492-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Image

Стартира работа по разработването на платформа Sofia Smart City Marketplace

Image

Клъстер София град на знанието подписа договор с фирма ТЪЧПОЙНТ за създаване на онлайн платформа - Sofia Smart City Marketplace. Платформата представлява компонент от изпълнявания от клъстера Проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 - Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието.