КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТРАНСПОРТКО СПЕД
Корпоративна идентичност и графичен дизайн

Описание

Използвани програмини езици:
Използван CMS:
Графична обработка: PhotoShop, Illustrator, InDesign etc...


link 56

Информация

Клиент
Транспортко Спед
Срок за изпълнение: 1 месец