ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА НА HARTL CONNECT TRANSPORT
Изграждане на ИТ инфраструктура

Описание
Използвани технологии и консумативи:link 56
Информация
Клиент
HARTL CONNECT TRANSPORT
Срок за изпълнение: 2 дни