ИЗГРАЖДАНЕ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА НА EWALS CARGO CARE
Изграждане на ИТ инфраструктура

Описание
Използвани технологии и консумативи:link 56
Информация
Клиент
ЕВАЛС КАРГО КЕЪР
Срок за изпълнение: 2 дни