Защита на информацията

Продажба на софтуер и хардуер
архивиране и възстановяване на данни

Тъчпойнт има дългогодишен опит в диагностиката, достъпването и възстановяването на данни от всякакъв тип носители на цифрова информация..